Browsed by
分類:音樂

凡人的告白書 ?>

凡人的告白書

今年去參加了昇哥的跨年演唱會,陳昇的歌總是唱出我的心情。我想陳昇的樂迷們都在昇哥的音樂裡看見了自己,所以他們總是有默契地聚集在山上、在海邊、在 TICC,在有昇歌的角落,來找尋屬於自己的那五十億分之一的碎片。

凡人的告白書

不優越的心情呢 是屬於凡人和悲劇英雄 當一切都遠走
易老的青春 多折的愛情 從不曾改變對我漫無止境的試煉

一個平坦的未來 座右銘寫著要知足常樂 忐忑的提醒我
忠實的守候 我學來的真理 是不是謊言 還是我的努力不夠多 read more

陳綺貞—太多 ?>

陳綺貞—太多

.flickr-photo { border: solid 1px #000000; }.flickr-frame { float: left; text-align: center; margin-right: 15px; margin-bottom: 15px; }.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }

陳綺貞

這陣子一直在聽老師的新專輯,很喜歡裡面一首歌《太多》。不知道為什麼聽著這首歌腦海中就會浮現出清晨的餐廳,陽光穿過落地窗灑在白色的餐桌上。餐桌上的水杯閃閃發光。然後自己就被這樣的場景感動得亂七八糟,有一種幸福又輕鬆的感覺。奇怪的是我人生其實從來沒有體驗過這樣的情景… 😐

《太多》
曲 陳綺貞 Cheer / 詞 原詩作者鴻鴻

阿春仔伊阿嬤 ?>

阿春仔伊阿嬤

新寶島康樂隊 阿春仔伊阿嬤
詞/曲 陳昇

伊站在西邊日頭落去的海岸 半邊山攏蓋在濛霧內底
矸仔店的阿桑說 阿春仔 打算要落雨 您阿嬤趕緊甲叫進來躲雨

駛船的阿伯仔款款就走過來 伊說恁頭家打算是坐明天的船
港邊的人攏漸漸在散開 淒美燈塔黃昏的孤鳥在哪裡

啊咱搭官仔到底是為按怎 這啦累就連批攏不曾回
堤防頂的兵仔兄我來借問一下 那夜兵仔車欲給阮載去哪裡

喔~ 阿春仔他阿嬤 喔~ 日日夜夜對人來問起
阿春仔他阿嬤 喔~ 那個遙遠的南島在哪裡

若不是那時大家攏真歹命 咱阿公也未出門去賺吃
現在阿春仔咱都已經就不用驚 黑暗了後出日頭就攏未寒

阿嬤說 阿春仔 阿嬤累了 你幫我走一趟去海邊仔看你阿公甘有返來
靈前下的那盞電火就不通關 你阿公若返來才未來找無路

阿咱搭官仔到底是為按怎 這啦累就連批攏不曾回
連包袱都不欲提 兵仔車欲給阮載去哪裡

喔~ 阿春仔他阿嬤 喔~ 日日夜夜對人來問起
阿春仔他阿嬤 那個遙遠的南島在哪裡

阿嬤你現在就不免驚 阮阿公有帶話說伊現在真快活
咱現在大家都不免驚 黑暗了後出日頭就攏未冷

O I Ya Na Ya O O Ya Na O Yan
I Ye Ya Na O Yan I Ya Ya Na An

OS/
Ta Gu Da In Na Na Mai Da Zu Ya Ma Sa Na Mai Zu Ya
Oa Gu Da In Ja Gu Da In

OS/中譯
又能如何?既然如此.就讓它如此.也就這樣吧!這樣吧!

然而 ?>

然而

然而(你不會知道)
作詞:陳昇 作曲:陳昇 編曲:陳昇

然而你永遠不會知道 我有多麼的喜歡
有個早晨 我發現你在我身旁
然而你永遠不會知道 我有多麼的悲傷
每個夜晚 再也不能陪伴你